Nu hoef je nooit je jas
meer aan te trekken
en te hopen dat je licht het doet.
laat buiten de stormwind nu maar
razen in het donker
want binnen is het warm en licht en goed

hand in hand naar buiten kijkend
waar de regen valt
ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen
en ik ken je diepste angst

Want je kunt niets zeker weten en
alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij

En als je 's morgens opstaat
ben ik bij je
en misschien heb ik al thee gezet

En als de zon schijnt buiten
gaan we lopen door de duinen
en als het regent gaan we t'rug in bed

Uren langzaam wakker worden,
zwevend door de tijd
Ik zie het licht door de gordijnen
en ik weet, 't verleden geeft geen zekerheid

Want je kunt niets zeker weten
en alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij
ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij

Ik doe de lichten uit en
de kamer wordt nu donker,
een straatlantaarn buiten geeft wat licht,

En de dingen in de kamer
worden vrienden die gaan slapen,
de stoelen staan te wachten op 't ontbijt

En morgen wordt ik wakker
met de geur van brood en honing.
De glans van gouden zonlicht in je haar

En de dingen in de kamer,
ik zeg ze welterusten
vanavond gaan we slapen
en morgen zien we wel

Maar de dingen in de kamer
zouden levenloze dingen zijn, zonder jou

En je kunt niets zeker weten
en alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij
ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij
En je kunt niets zeker weten
want alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,


Now you never have
to put on your coat again
and hope that the light works
let outside the stormwind
rage now in the dark
for inside is it warm and light and good

hand in hand looking outside
where the rain falls
I see the fire of hope and doubt in your eyes
I know your deepest fear

For you can know nothing for sure and
everything passes
But I believe,I believe,I believe,
I believe,I believe in you and me

And when you get up in the morning
I am with you
and maybe I have made tea already

And if the sun shines outside
we go walking through the dunes
and if it rains we go back in bed

Taking hours to wake up slowly,
floating through time
I see the light through the curtains
and I know, the past does not give security

For you can know nothing for sure
and everything passes
But I believe,I believe,I believe,
I believe,I believe in you and me
I believe, I believe,ik believe
ik believe, ik believe in you and me

I switch off the lights and
the rooms gets dark no
a street light outside gives some light

And the objects in the room
become friends who go to sleep
the chairs are waiting for the breakfast

And tomorrow I'll wake up
with the smell of bread and honey
The shine of golden sunlight in your hair

And the things in the room,
I bid them goodnight
tonight we go to sleep
and tomorrow we will see

But the things in the room
would be lifeless things without you

And you cannot know anything for sure
and everything passes
But I believe,I believe,I believe,
I believe,I believe  in you and me
I believe, I believe, I believe,
I believe,I believe in you and me
And you cannot know anything for sure
for everything passes
But I believe, Ik believe, I believe
w
hoef from the verb  hoeven

the verb always has something to do with need
dat hoef je niet te doen
you don't have to do that

het hoeft niet no need to
je hoeft niet te  you don't need to help
helpen

behoefte  need
behoeftig needy

onze dagelijkse behoeften
our daily necessities.

hopen dat je licht het doet

this is a reference to a light on a bicycle which can be cantankerous

niets zeker weten
nothing  certain (sure)  know

Ik weet het zeker       I know for sure
Is het zeker ?            Is it certain?

Ik ben niet zeker        I am not sure

het gaat voorbij          it passes
het gaat wel over        it'll pass

het is voorbij              it is over
voorbije zaken     no use crying
nemen geen keer       over spilt milk


de dingen                   the things
objects
het meubilair               the furniture
de bank                      the couch
2 (twee)  zitter             love seat
poef      ottoman
houten bank  wooden bench


welterusten is a very generally used saying for people go to bed

wel  te   rusten

good   resting


Lesson Twelve
Another song by Boudewijn de Groot.
The song is in essence about what relationships really imply and how important they are for everything.
In the end there is nothing else.
Nothing carries the same weight, nothing gives meaning in the same way, In the end the only thing left is to believe in you and me. Many miss the essence what is said here and only hear the you, but just as important is the me. I believe in you and me. Once the beleif in the me and the you has been established can there be a belief in the you-and-me.
Home