Tsjechov

Vanmorgen vloog ze nog

Vanmorgen vloog ze nog
Zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven
Zo'n sierlijk wezentje
't Was geschapen om te zweven

Niet om te sterven door 'n zinloos stukje lood
Uit het geweer van een paar lompe idioten
Die zachte veertjes, stuk geschoten
Dood

Vanmorgen vloog ze nog

Wat moet dat heerlijk zijn (wat?)
Om te verwoorden wat je voelt ( Mmm-mm)
Te kunnen schrijven (Dat is ook heerlijk),
o wat benijd ik u
Mag ik nog even bij u blijven?
Wat mij betreft blijft u bij mij
vanaf vandaag
Ik zal de allermooiste boeken voor u schrijven
en ook gedichten
Mag ik blijven
Graag

Wat moet dat heerlijk zijn
Wat moet dat heerlijk zijn

Vanmorgen vloog ze nog
Zoals een meeuw soms op de wind,
zonder bewegen
De vleugels wijd gespreid
Op eigen kracht de mens ontstegen

En dan een knal en verder niets,
niet eens eens schreeuw
Daar ligt ze hulpeloos te trillen
met haar poten
Stervende vogel
Aangeschoten meeuw

Vanmorgen vloog ze nog

Hij kan niet zonder mij
Hij heeft me nodig,
onopvallend alle dagen
Hij wil me om zich heen
Al zou hij dat nooit aan me vragen

Het moet zo zijn,
het is misschien de wil van God
En luidt de opdracht:
Wees voortaan uw broeder's hoeder
Wees zijn verzorgster,
Wees zijn moeder,'t is ons lot
Hij kan niet zonder mij

Wat moet dat heerlijk zijnTsjechov

This morning she still flew

This morning she still flew
So unhindered and gracious and so lofty
Such an elegant creature
It was created to float

Not to die from a senseless piece of lead
From the gun of a pair of loutish idiots
Those soft feathers, shot kaput
Dead

This morning she still flew

How wonderful that must be (What?)
to be able to verbalize what you feel
To be able to write. (That's nice too)
O how I envy you
May I stay a little with you?
As far as I'm concerned you can stay
from today on
I shall write the most wonderful books for you
and also poems
may I stay
delighted (it'd be my pleasure)

How wonderful that must be
How wonderful that must be

This morning she still flew
Like a seagull sometimes on the wind
without moving
The wings spread wide
On own strength escaped from man

And then a bang and further nothing
not even a scream
There she lies helpless trembling
with her legs
Dying bird
Shot seagull

This morning she still flew

He cannot do without me
he has need of me
unobtrusive all the days
he wants me around him
even though he would never ask me

It must be like this
it is maybe the will of God
And sounds  the command
Be from now on your brother's keeper
Be his caretaker
Be his mother, it is our fate
He cannot do without me

How wonderful that must be

to fly -flew  has flown vliegen
this morning    vanmorgen
this afternoon   vanmiddag
this evening      vanavond
yesterday         gisteren
tomorrow  morgen
next week        volgende week
this week         deze week, van de week
I have seen him     Ik heb hem
this week      van de week gezien

Till next week         tot volgende week


heerlijk is always connected with something            nice, whether that is smell, taste or            sight, touch or feeling

How was you dinner?   Heerlijk!
How was your nap?     Heerlijk!
I'm now fully rested     Ik ben nou helemaal                                          uitgerust
mooi  is beautiful when related to the senses
een mooi uitzicht         a beautiful view
een mooi plaatje   a beautufl picture
een mooie bloem  a beautiful flower

It is also used as a meaning of good

dat is mooi werk    that is nice work
mooi zo!well done!


ontstegen  from ontstijgen   to rise from

NOTE:  legs are legs in English
          NOT so in Dutch!!
Animals  and objects have  Poten

de poten van een stoel  legs of a chair
poten van kip     legs of a chicken

Humans have  Benen
Nice legs   Mooie benen

the only animal exception is the horse
Dutch horses have benen (legs)

Never use the woord poten for people; it sounds quite rude.. Except when you want send a very strong message:
Haal je poten van tafel  Get your legs off the table
The same holds for the word Head

My head is mijn hoofd
a horses head  is een paarde hoofd (kop)

in pretty well all other cases we use the word KOP
de kop van de hond  the dog's head

w
Lesson Thirteen
Een pracht lied uit de musical Tsjechov. Met
onder andere bekende Nederl. chansoniers Robert Long, Martine Bijl  en  Simone Kleinsma
A beautiful song from the musical Tsjechov. With
among other well known Dutch chansoniers Robert Long, Martine Bijl en Simone Kleinsma
Home