Vroeger werd gezongen en gefloten
in de straat,
had de slagersjongen
nog een opera paraat,
de metselaar kon zingend
op de steiger staan,
de melkboer lengde fluitend
zijn melk een beetje aan.

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied
van Paljas of Jeruzalem.

Alle venters hadden eigen aria's:
voor sprot voor haring,
voor begonia's.
Zelfs in fabrieken klonk
van overal  toch weer
een liedje door de grote hal.

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied
van Paljas of Jeruzalem.

Tussen het geratel van
machines door
klonk in de confectie
een mooi meisjeskoor,
dromend van de prins van...
weet ik veel,
die je zou ontvoeren
naar zijn luchtkasteel.

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied
van Paljas of Jeruzalem.

In the olden days there was
singing and whistling in the street
the butcher's boy
still had an opera at hand
the mason could stand singing
on the scaffolding
the milkman whistled
while watering down the milk a bit

Hilversum lll did not exist yet
but everybody had his own voice
On every scaffold sounded a song
of Paljas or Jerusalem

All merchants had own aria's
for shad, for herring,
for begonia's
Even in factories sounded
from everywhere yet again
a song through the great hall

Hilversum lll did not exist yet
but everybody had his own voice
On every scaffold sounded a song
of Paljas or Jerusalem

Amidst the rattle of
machinery sounded
in the textiles a
beautiful girls choir
dreaming of the prince ,  of..
. do I know what
who would whisk you away
to his dream castle

Hilversum lll did not exist yet
but everybody had his own voice
On every scaffold sounded a song
of Paljas or Jerusalem
vroeger
vroeg -vroeger- vroegst
Ik kom morgen een beetje vroeger om te helpen met opruimen
Vroeg of laat moet je toch een beslissing nemen

Als mensen steigeren dan bouwen ze een steiger
Als paarden steigeren dan is er de kans dat ze wat breken
steigeren betekent hier hun voorbenen op tillen

Vandaag de dag vind je venters meestal op de markt
Nog steeds erg populair
In sommige plaatsen hebben ze speciale dagen voor groente markt. het zou hier boeren markt genoemd worden.
Dat kennen ze in Nederland niet.
De markt koopman heeft het mischien zelf verbouwd. Of niet.
Vaak is het een goedkopere manier om de groente en de bloemen van de veiling naar de consument te brengen
De markt koopman heeft een veel lagere 'overhead'

in the olden days
early - earlier - earliest
I'll come tomorrow a bit earlier to help with cleaning up.
Sooner or later you will still have to make a decision

When people are busy 'steigeren' they are building a scaffold.
When horses 'steiger' then there is a chance they'll break something
'steigeren' means here that they lift their their fore legs (rear their legs)

Thes days you find 'venters' usually at the markets.
Sill very popular
In some places they have special days for vegetable markets. It would be called farmers market here
They don't know that in The Netherlands. The merchant may or may not have grown the stuff himself.
Oft it is a cheaper way of bringing to vegetables and the flowers from the auction to the consumer.
The market merchant has a much lower overhead

ontvoeren   is really to kidnap
this 'ontvoeren' has a very willing victim.

Paljas is a word for something funny, something silly, clownish, while Jerusalem would stand for something very serious. In other words the range of songs that were being sung would be one end to the other end of the scale
w
Lesson Seventeen
Er was geen Hilversum lll
Wat hij hier mee bedoeld is dat er minder muziek op de radio was.
Hilversum lll was de muziek zender.
voor die tijd was het een volks gebeuren
Het was de manier om de liedjes door te geven van de ene generatie naar de volgende.Nieuwe liedjes werden geleerd bij bruiloften en partijen.
Meezingers waren erg populair

There was no Hilversum lll
What he means with this is that there was less music on the radio.
Hilversum lll was the music broadcast station.
Before that time it was a people's happening
It was the way to pass on songs from one generation to the next.
New songs were learned at weddings and parties.
Sing-a-longs were very popular


A bit of nostalgia by Herman van Veen, a very popular song
Home