Behalve in de zogenaamde produktie sectoren (manufacturing, construction etc.) is er een dreigend tekort aan krachten in de informatie en communicatie sector : data analysten, processors, system analysten, network designers, webmasters, software designers etc.)
De hele sector IT (Information technology ) is bezig te vergrijzen terwijl de behoefte aan vakbekwaam personeel in deze bedrijfs- en overheidstak juist enorm begint toe te nemen. Zowel in het bedrijfsleven als bij alle overheids instanties is de interne communicatie vaak van levens belang. Niet alleen webmasters, maar technici op allerlei gebied, zowel als mensen die in staat zijn een network van de grond af op te bouwen en te onderhouden en up to date te houden, worden in toenemende mate door het hele land gezocht.
Voor diegenen die het engels al een beetje machtig zijn : check the following link waar een overzicht gegeven wordt van de soort salarissen en bonussen die in deze branch verwacht kunnen worden

In verband met de energie crisis en daaruit voortvloeiende gevolgen mag verwacht worden dat deze sector een enorme groei gaat door maken. Noord Amerika is begonnen met de introductie van de 'Smartmeter' en gaat miljarden investeren in een 'SmartGrid'. Eenvoudig gezegd komt het neer op dag en nacht stroom, ofwel een prijs voor energie aangepast aan het verbuiksmoment.
De grootste handicap is het gebrek aan vakmensen.
Bijkomend probleem voor de Electriciteits bedrijven is dat verwacht wordt dat in de komende jaren steeds meer mensen gebruik gaan maken van overheids subsidies voor het installeren van zonnepanelen, waarvan velen zo groot dat men electriciteit terug verkoopt aan het Electriciteits bedrijf.


Voor agrariers wordt het steeds moeilijker om een economisch verantwoorde stap te ondernemen. De zogenaamde niet gereguleerde en aan quota onderhevige sectoren (meeste akkerbouw, varkens, beefcattle) zijn allemaal meer of minder cyclisch. Hetgeen wil zeggen dat ze aan sterke markt invloeden onderhevig zijn. Een goed jaar wordt vaak gevolgd door twee of meer slechte jaren.. Als men het zorgvuldig uitkiest kan men het zo inrichten dat men zijn onderneming begint met een goed jaar. Het blijft echter altijd een beetje een gok en wie wil er zijn bedrijf voor in de waagschaal stellen..
De beschermde sectoren (melkvee, eieren, pluimvee) kennen een quota systeem waarbij prijzen gegarandeerd zijn op basis van produktie kosten. Deze beschermde bedrijven zijn de laatste jaren echter zo duur geworden dat zelfs de eigen kinderen vaak het bedrijf niet kunnen overnemen als andere kinderen uitgekocht moeten worden.
Een melkvee bedrijf met ca. 50 koeien, 40-50 hectare land met bijbehorende quota komt al gauw op ruim 2 miljoen dollar (2006 ). (quota voor 50 koeien is ca. 1 miljoen)
De enigen die hiervoor vaak in aanmerking komen zijn Europese boeren die moesten ruimen voor stads uitbreiding.
Een van de weinige sectoren waar  de zaken nog erg interessant zijn, zijn de market gardens. Produktie voor de eigen road side stand, voor de farmers markten in de buurt, voor de zelf pluk (u-pick).
Voor de u-pick is locatie het aller belangrijkste. Of zoals men hier zegt : drie dingen zijn hiervoor belangrijk
1. Locatie; 2. Locatie; 3. Locatie.
Het voorbeeld wat we gaven op de introductie pagina
spreekt boekdelen.
De enige reden dat dit bedrijf van 16 hectare met een 200 jaar oud huis (gebouwd in 1813!) zo'n drie kwart miljoen waard is, is dat het aan hwy # 62 ligt. Een van de drukste toevoer wegen naar Belleville, het economische hart van de Quinte regio.
Met 14,000 auto's per dag ben je verzekerd van je afzet.
Daar komt echter nog bij dat de plaatselijke supermarkten zich in allerlei bochten moeten wringen om aan de vraag naar plaatselijk produkt te voldoen.


Een niet te veronachtzamen verschijnsel is ook dat de ouder wordende 'yuppy' bevolking zich erg bewust begint te worden van het feit dat ze ouder worden en dat ouderdom met gebreken komt.
Deze demografische groep heeft een tamelijk hoog besteedbaar inkomen en is heel duidelijk zeer bereid om ruimschoots te investeren in een gezondere leefwijze. Alles wat daar mee te maken heeft komt in aanmerking : Gezondheids/ Spa Clubs, Retreats, Voedingsleer en Dieet Specialisten, Alternatieve Gezondheids behandelingen en winkels enz. enz.Het is ook juist deze bevolkings groep die op zoek is naar verse onbespoten groente en fruit, die ze het liefst nog zelf van het veld plukken. Daarvoor zijn ze best bereid om iets verder te gaan, maar overdrijf het niet: in the country betekent meestal net buiten de stad en makkelijk te vinden en te bereiken. Je oprit niet aan de grote weg maar een honderd meter in een zijweg?? Reken op een omzet verlies van zeker 50%, die je alleen kunt opbouwen door veel te adverteren.
Er is geen substituut voor LOCATIE!!
Ons bedrijf van 16 hectare heeft zijn hoge waarde te danken aan het feit dat het direct aan een belangrijke weg ligt
Elk gelijksoortig aardbeien bedrijf ergens anders in de Quinte regio is minder dan de helft waard. Reden hiervoor is; men moet zelf op zoek naar afzet , plaatselijke farmers markten, of  groente winkels en supermarkten. De laatste echter willen alleen tegen groothandels prijs.
De winst zit altijd in de regelrechte afzet aan de consument.
Je hebt minder dan 1% van die 14,000 passanten nodig die een flat aardbeien van $20.- oppikken , en de meeste  nemen meer mee, voor een netto omzet van $2800.- min $5.- plukloon per flat geeft $2100.- (per dag! gedurende zo'n drie tot vier weken.)
Velen vullen zoiets nog aan met frambozen. Gezien de huidige ontwikkelingen beginnen andere produkten aantrekkelijk te worden : Allerlei soorten groentes , snijbloemen zowel als bloemstukjes enz.
In de juiste locatie kan het aanbevelenswaard zijn om al je aandacht te besteden aan je beste bron van inkomsten : de aardbeien, d.w.z. wieden, vernieuwen, verjongen, nieuwe grond klaar maken enz.enz.

En er zijn natuurlijk diverse andere tuinbouw produkten naast groente en dergelijke.  Sier gewassen en plantmateriaal, vaste planten zowel als eenjarigen.  Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats: Canadese ideeen m.b.t. tuin aanleg zijn bepaald niet hetzelfde als die van Nederlanders. Het verdient zeker aanbeveling om eerst een jaar of langer de markt te verkennen, vooral ook omdat de investering in een tuincentrum aardig in de papieren kan gaan lopen.
HOME
Agrarische Sector
Groei Sectoren
Informatie Tech.
Informatie Technologie, Groei Sectoren, Tuinbouw, Agrarische Sector
Tuinbouw
email me