Dat gezegd hebbende : het is een onweerlegbaar feit dat Canada  nieuwe immigranten moet aantrekken vanwege de nog steeds groeiende  economie.

Enkele Feiten:

Totaal aantal inwoners :       32 miljoen
Inwoners per km2 :  nog geen 3 1/2      Nld : 470
Gem. Levensduur     mannen   76.2              76
      vrouwen  83.1               80.7
Kindersterfte                           4   4.8
Dokters/ 100,000           209        315
Gezondh.kost %/BNP            9.6  8.8

Ziektekosten verzekering is gratis. Iedereen is automatisch verzekerd.

Een goede bron van statische gegevens is ondere  www.Wikipedia.org

Ontario is altijd de motor geweest van de Canadese economie, maar sinds de enorme stijging van de olie prijzen  zijn de uitgestrekte teerzanden in Alberta economisch aantrekkelijk geworden en maakt Alberta een periode mee van ongekende welvaart, met enorm gebrek aan arbeids krachten. Evenals Sasketchewan waar de enorme potash voorraden voor influx van kapitaal zorgen. Er zijn echter nadelen verbonden aan de migratie naar Alberta. Ondanks de aantrekkelijke lonen - soms 30% hoger of meer- - is het niet uitgesloten dat het uiteindelijk resultaat is dat je minder overhoudt. Alles is duurder, de prijzen van de huizen zijn gestegen met 50% tot meer dan 100%, hetgeen weer een duurdere verzekering geeft enz. Bovendien neemt de inkomsten belasting een erg grote hap uit dat hogere inkomen. Desalniettemin is er in Canada een migratie onderweg naar Alberta, hetgeen natuurlijk verruiming oplevert van de arbeidsmarkt elders.
Ontario is altijd het industriele heartland van Canada geweest en zal dat waarschijnlijk ook wel blijven. Zowel de grote drie automakers (GM, Ford en Chrysler) als o.a. Honda, Toyota etc. hebben allemaal produktie eenheden in Ontario. Honda heeft net een nieuwe fabriek erbij gebouwd en Toyota heeft een nieuwe fabriek aangekondigd in Zuid Ontario


Wat voor veel Europeanen altijd een erg grote rol gespeeld heeft bij het bepalen van hun keus is het klimaat. Nederlanders zijn gewend aan een zomer die vaak meer weg heeft van een lange lente of een vroeg najaar, en aan winters die noch het een noch het ander zijn. Het weer in British Columbia lijkt wat dat betreft nog het meest op het Nederlandse weer. Ontario lijkt meer op midden Frankrijk. Het gedeelte waar zich alles afspeelt bevindt zich tussen de 44ste en 45ste breedte graad. Dat is in Europa  het gebied van de Provence en de Italiaanse Riviera.Met dien verstande dat Ontario wel echte seizoenen kent: zomers beginnen in Juni en het is maar zelden dat de temperatuur onder de 20-22 graden zakt, of boven de 30 komt. En winters zijn gedurende een aantal maanden altijd wit. Het voorjaar en het najaar zijn hier niet identiek met koud en naargeestig. Omdat de zon zoveel hoger staat is de temperatuur in voor- en najaar al gauw comfortabel. In het voorjaar staat alles in bloei en in het najaar zijn het de herfstkleuren die adembenemend kunnen zijn. Waar in Nederland de kleuren van bruin rood naar bruin geel lopen, in Canada varieert het van fel rood naar zuiver geel.
Immigration Canada heeft een lijst opgesteld met beroepen waar nu en in de komende jaren een grote behoefte aan is. Veelal zijn dat beroepen in de geschoolde sector ambachten:  verplegend personeel, dokteren , al of niet met specialisatie..
Loodgieters, electriciens, warmte / koel techniek, metselaars en vakbekwame timmerlieden enz.
Daarnaast begint er een gebrek te komen aan Informatie Technologie specialisten, de network specialisten.
In feite is het zo dat iedereen die lager of middelbaar beroeps onderwijs gedaan heeft en een aantal jaren ervaring heeft, in Canada in vele gevallen zo weer aan de slag kan.

In de vervoers/ transport sector zijn de zaken waarschijnlijk
wel het meest urgent.Ontario heeft alleen al een extra 25,000 vrachtwagen chauffeurs nodig. De laatsten zijn nu al zo in vraag dat inkomens van $50,000 en hoger heel normaal zijn.
Ter vergelijking : ongeschoold personeel op minimum loon met een 40-urige werkweek verdient tussen de 16,000 en 20,000. Beide partners moeten dan vaak werken om rond te komen.
Voorbeeld uit de Praktijk
HighwayStar Trucker's maandblad November 2006.
Scotlynn Leamington Division biedt aan  met No Money Down : 2007 Peterbuilt  voor Lease met Brokerage Contract:
$ 1.40 per mijl( incl. lege mijlen) incl. registratie en verzekering. Garantie 50ct per mijl in eigen zak na aftrek van de truck payments.
Gemiddelde afstand in een week3000- 4000 mijl.
Je bent dan wat ze hier noemen Owner-Operator en werken meestal met een fuel cap d.w.z. boven een bepaald bedrag wordt de diesel vergoed (Nu ong 45ct)   Company drivers hebben geen eigen truck en verdienen een regelrechte vergoeding per mijl. Nu ongeveer 40ct per mijl. Je hebt dan geen verdere kosten behalve je eigen.
Team drivers rijden met zijn tweeen en krijgen meestal een hogere vergoeding omdat de truck beter gebruikt wordt. Een ideale baan voor een jong echtpaar dat nog een paar jaar wil wachten met kinderen krijgen. Trouwens ook gedaan door mensen op middelbare leeftijd die de kinderen in universiteit of de deur uit hebben. Deze teams rijden dan vaak de langere afstanden van coast tot coast. Solo drivers zijn vaak anderhalve week of langer onderweg voor een California vice versa. Teams doen dat binnen een week.
De trucks zijn dan ook compleet uitgerust met tv.,magnetron, koelkast,Gps, ruimte om te eten en slaapplaats voor twee personen.
Heel Canada is op dit gebied het land van de onbegrensde mogelijkheden: Zomer en Winter!
Er zijn duizenden wandel paden (fiets, atv, cross country, langlaufen, ski-doo), ski hellingen , enz.
Letterlijk honderden kilometers strand.
Zowel zoet als zout water.
Voor watersport liefhebbers is bijna heel Canada aantrekkelijk, maar Ontario spant waarschijnlijk wel de kroon door de aanwezigheid van niet alleen de grote meren, maar ook de duizenden kleinere meren, evenals de grotere en kleinere rivieren waar men vist op baars, snoekbaars en snoek en forel.
De grote meren zijn het domein van de Lake trout en de zalm.
Jachthavens zijn in bijna elke plaats aan een meer te vinden en zeker rondom de Grote Meren zijn er werkelijk ontelbare grote en kleinere jachthavens. Het is derhalve ook bijna vanzelfsprekend dat er maar weinig jachthavens zijn waar men een tekort aan ligplaatsen heeft.
Zie ook bijv. de Ontario Travel website 
evenals de  sites van onder andere
  MuchMor
Canada Tourism Travel
GoMedia
Water!
De totale oppervlakte aan water in Canada is 891,863 vierkante kilometer. Ter vergelijking: de totale oppervlakte van Nederland is ruim 42,000 vierkante kilometer (incl. water) en  Duitsland bijna 357,000. en de Noorzee 575,000.    Er gaat zo'n 3 miljoen liter water per sekonde over de Niagara watervallen.
Lake Ontario heeft een oppervlakte van bijna 19,000 vierkante kilometer, een gemiddelde diepte van ruim 80 meter en een grootste diepte van bijna 250 meter. Maar  Lake Superior , met een lengte van ruim 560 km en een breedte van ruim 250 km, spant de kroon als de grootste van de grote meren.. Een gemiddelde diepte van ruim 140 meter en een grootste diepte van ruim 400 meter, dat is dieper dan de Noordzee.
Volgende pagina
PalliserGroup
International
Klimaat
Recreatie
Behoefte aan geschoolde krachten
Support Human Rights
Support Human Rights
email me
Need to Know more?