Het is niet de bedoeling om een volledige vertaling of andersoorts uitputtende weergave  te geven, van de Emigratie Informatie  die elders te vinden is op de website van de Palliser Group. Een summiere toelichting moet voldoende zijn  gezien  de aard van de doelgroep : geinteresseerden in emigratie en vrijblijvende hulp bij het verkrijgen van een PR (permanente verblijfs vergunning, in de wandeling : Visum). Waarbij onmiddellijk aangetekend moet worden dat vaardigheid in de Engelse taal van levens belang is. Waarmee we ons dus voornamelijk richten op  die mensen die of  Engels spreken of bezig zijn die vaardigheid te verwerven..
Voor diegenen die nog niet zo ver zijn kan deze Nederlandse uitleg helpen bij het maken van een beslissing met betrekking tot een eventuele emigratie.

Een voorwaar zeer  ingrijpende stap.

Iedereen die plannen heeft om Nederland te verlaten
voor welke reden dan ook, zal moeten overwegen:
*of de drang om te emigreren reeel is
en niet slechts een behoefte om te
veranderen van baan of omgeving        
*of die plannen haalbaar zijn

*of Canada het aangewezen land is
*of het besluit volkomen aanvaard is
  door  alle betrokkenen

Daarnaast dient men rekening houden met het feit
dat:
*emigreren een grotere stap is dan            veel mensen zich realiseren
*een grote mate van flexibiliteit en                            aanpassings vermogen van levens 
  belang is
*men bereid moet zijn om het een en
  ander aan levens comfort tijdelijk op
  te geven
*men  -zij het minder rigoureus dan in
  het verleden- een breuk veroorzaakt
  in familie en vrienden betrekkingen  
  die niet voor iedereen even
  gemakkelijk is te aanvaarden of te
  overbruggen.
*goede beheersing van de Engelse
  taal een hele belangrijke factor is in
  het slagen van de hele onderneming.
voorbeeld  2 een Not so Succes story
Om een en ander ietwat in perspektief te plaatsen volgt hierbij een kort verslag van onze eigen ervaringen sinds onze emigratie in 1982..
Hopelijk geeft het een beetje een beeld van hoeveel bruggen men wel niet verbrandt; sommige waarvan men niet eens wist dat ze bestonden.

Na ruim een jaar studie van de verschillende mogelijkheden in Canada, dachten we dat we het gevonden hadden: een schapenbedrijf op Prince Edward Island, een van de Atlantische provincies, waar het land tamelijk goedkoop was en de grond van dien aard dat schapen een welkome aanvulling leken te zijn in een zeer eenzijdig agrarisch beeld dat zich hoofdzakelijk op aardappels en melkvee houderij richtte.
Toen ons bedrijf  7 jaar later failiet ging hadden we een aantal heel belangrijke lessen geleerd:

*altijd raadpleeg de plaatselijke instanties,kom gewapend met je            plannen, ervaring en bevoegdheden ..... en luister!voor Prince Edward Island: Schapenhouderij bestaat bij de gratie van lammeren produktie. Wol is bijzaak
Lammeren prijzen zijn het hoogst wanneer je kunt produceren voor de Paas markten, speciaal Montreal. Om te produceren voor de Paas markt moet je lammeren eind Januarie - Februarie. Dat zijn de koudste maanden van het jaar. Als de temperaturen wel eens onder de -30 zakken, dan is dat deze tijd van het jaar. Commercieel lammeren produceren in deze tijd betekent veelal niet meer dan een lam per ooi. De tweede is vaak dood gevroren voor ma met de eerste klaar is.

*het opnieuw beginnen ergens anders 
         kost altijd meer dan je gepland had

Wie gebruikt maakt van de diensten van een bemiddelaar (erkende instelling??) raden we aan om altijd alles op papier te krijgen. De meeste bemiddelaars zullen aangeven wat je van hun mag verwachten. Probeer alleen in zee te gaan met diegenen die een duidelijk tijd schema kunnen aangeven van de verschillende stadia in het proces.
Verder moet men in staat zijn om een en ander zo te regelen dat men maximaal 6 tot 8 weken moet overbruggen van de tijd dat men Nederland verlaat tot het moment dat de eerste paycheque binnen komt. Vaak is dat minder, maar afhankelijk van de tijd van het jaar en de  arbeids of ondernemings sector, dat is niet altijd gegarandeerd.
Nogmaals: Een waarschuwing is hier op zijn plaats:

Handel nooit naar aanleiding van  mondelinge toezeggingen!!!

*indien mogelijk hou een reserve achter de hand.
Groot genoeg om een periode van 4-6 maanden                  te overbruggen

Ondanks alle voorbereidingen moet men er rekening mee houden dat niet altijd alles volgens plan gaat.
Of men dit geld ooit gebruikt is minder belangrijk dan de gemoedsrust die het geeft: zelfs als alles verkeerd loopt kan ik altijd nog terug.
Echter de werkgelegenheid in Canada is van die aard dat iedereen die wil werken kan binnen een paar weken weer aan het werk
Volgende pagina
voorbeeld  1  Een Succes story
Een quart (ongev. een pond) aardbeien kun je zelf plukken (U-Pick) voor $1.25 of je kunt ze laten plukken en betaal je $3.00. Dat lijkt wel niet zoveel, tot je beseft dat een gemiddelde opbrengst per hectare in de buurt van de 10 tot 14 ton ligt, ofwel 20 tot 30,000 pond.
Rekening houdend met het feit dat je gemakkelijk 25%-50% van je oogst kunt verliezen (veel regen tijdens bestuiving of pluk, slordige plukkers etc.), een oogst van 10,000 pond is niet te optimistisch
De kosten van de marketing hangen af van de  locatie. Wij begonnen met ongeveer ander halve hectare aan een van drukkere wegen naar Belleville  en verkochten het merendeel via een markt kraam  aan die weg en konden het eerste jaar amper aan de vraag voldoen.
De kosten voor de marketing zijn dan praktisch nihil en de enige kosten zijn dan de plukkers kosten :  $5 per flat van 8 quarts. Met andere woorden een netto opbrengst van $15.- per 8 pond.
Plant materiaal is minder dan 10 cent per plant.
Belangrijkste investering :
Werk, de meeste tijd gaat zitten in het schoon houden.
Belangrijkste criterium: locatie, locatie, locatie.
Er zijn geen draaiorgels             in Canada
(hoeveel zijn er nog over in Nederland?) dat lijkt een totaal irrelevante opmerking, maar het is een van die dingen die , samen met de bakker en de groenteboer en de slager deel uitmaken van het Nederlandse leefpatroon.
Bakkers, slagers enz. zijn in Canada zo goed als verdwenen. Allemaal opgeslokt door de supermarkten
Met het daarbij gepaard gaande verlies aan kwaliteit.
De tijden veranderen in Nederland, maar in Canada veranderen de zaken soms nog sneller.Wie in geruime tijd niet in Canada is geweest, zal er goed aan doen zich eerst uitvoerig op de hoogte te stellen van  Canada in de 21ste eeuw.
IJsselkade Kampen
Voor de watersport liefhebber is Canada een paradijs
Zaterdagmiddag
Lange Nering  Emmeloord
Sobering Perspective
Success or Failure?
Waar liggen momenteel de mogelijkheden?
(zie ook volgende pagina)
Allereerst in de  -wat men hier noemt-  skilled labour.
Ambachtelijke beroepen van lts niveau tot akademisch gevormd. Technici, lassers, mechaniciens, loodgieters, electriciens, warmte technici  enz.enz. en natuurlijk allerlei academici: doktoren, ingenieurs, ontwerpers enz.
Het tekort aan huis artsen is zo groot dat we vaak 6 maanden vrij wonen inclusief een auto aanbieden.
Vrachtwagen chauffeurs met minimaal een tot twee jaar ervaring en een clean driving record. Voor hun de bijscholing duurt vaak maar een paar weken en het is maar zelden dat ze niet binnen een maand op de weg zitten. De meesten verdienen genoeg om na twee jaar hun eigen truck te kopen en hun inkomen verdubbelen of meer tijd thuis blijven.

Een waarschuwing voor de Agrarische sector is hier zeker op zijn plaats.
Er zijn in feite twee sectoren die van levens belang zijn: een geregelde en een ongeregelde.
De geregelde (dmv quota systeem) geeft de goede vakbekwame boer een bijna gegarandeerd inkomen.
De ongeregelde leeft en breekt zijn nek op de vrije markt. Wanneer de prijzen goed zijn gaat iedereen varkens houden of graan verbouwen waardoor er een surplus ontstaat en de prijzen kelderen en degenen met de langste adem winnen.
Melk, eieren, slachtkippen zijn geregeld. Varkens, vleesvee, graan , aardappelen allemaal ongeregeld.
Gevolg is dat melkvee bedrijven bijna niet meer te betalen zijn.  Bovendien begint de toekomst van de melkvee houderij er steeds donkerder uit te zien nu er steeds meer stemmen opgaan in de milieu hoek dat we moeten overschakelen naar een ander dieet.
De groei zit momenteel in de organische plaatselijke produktie, maar dat is niet voor degenen die graag  een regelmatige 8 urige werkdag hebben. Seizoen gebonden betekent het dat je tijdens het groei seizoen hele lange dagen maakt..
www.PalliserGroup.com
Een korte introductie met betrekking tot de huidige mogelijkheden (en onmogelijkheden) aangaande een eventuele emigratie naar Canada
Zo!...
je loopt dus met van die plannen rond.....
email me