't Is over
Hij zegt me niets meer
Ik ben vrij
't Is over
Het doet me niks meer
En ik ben blij
Hij is voor mij zomaar een meneer
En al die toestanden...
Dat hoeft niet meer

Die man die thuis kwam, 's avonds laat
Zo moedeloos en prikkelbaar
Dat alles is mijn zorg niet meer
Dat is nou allemaal voor haar
Ze mag 'm hebben

Het wachten in het grote bed...
Dat was het ergste, o mijn god
Het aldoor wachten op zijn tred
En op de sleutel in het slot
Ze mag 'm hebben

Z'n leugens en z'n draaierij
Z'n minderwaardigheidscomplex
Z'n sympathie voor Feyenoord
Z'n bril, z'n sokken en z'n sex
Ze mag 'm hebben

Z'n auto en z'n fotoboel
Z'n rothumeur, z'n romantiek
Z'n dia's en z'n schuldgevoel
En ook z'n whisky erotiek
Ze mag 'm hebben

Z'n politiek, z'n Elzevier
Z'n status en z'n overwerk
Z'n moppen over kapelaans
Z'n overhemden en z'n kerk
Ze mag 'm hebben

En al die reisjes naar Parijs.....
Zo lang geleden is die tijd
.............
alleen wat stokbrood en wat wijn
we liepen zorgeloos en vrij
te slenteren op Mont Parnasse
maar later ging hij zonder mij
totdat zij mee ging op een dag
ze mag hem hebben
hij drinkt te veel, dat is haar zorg
hij drinkt nu hele emmers vol
ik trek mijn handen van hem af
..
ze mag hem hebben

Het valt niet mee, hoor, mooie poes!
Je hebt er tact voor nodig, meid
Nou leef je in een roze roes
Maar dat gaat over mettertijd
Dan moet je tonen wat je kan
Dat wordt een hele zware test
't Is niet eenvoudig met die man
Ik hoop maar dat je het verpest!

Wacht even, waarom zeg ik dat?
Wil ik 'm terug? Voor geen miljoen!
Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag
Nou goed dan, laat ze het dan ook doen
Ze mag 'm hebben

Ik geef haar bitter weinig kans
Ik weet niet, of ze van 'm houdt
Nu wel, maar op de lange duur?
Ook als hij ziek zal zijn en oud?
Hij is een kwetsbare figuur
Zoals je er maar weinig vindt
Nu geef ik net als in m'n jeugd
M'n speelgoed aan een ander kind

Hier is het
Je mag het hebben
Het is voor jou
Pak aan dan
Je mag het hebben
Want het is niet meer van mij
En veel geluk
Maar één ding vraag ik je:
Maak het niet stuk....


It is over
It means nothing to me anymore
I am free
It is over
I does not do me anything anymore
And I am glad
He is for me just another gentleman
And all those situations...
No need for it anymore

That man that came home late, at night
So discouraged and irritable
That is not my worry anymoe
That is now all for her
She can have him

The waiting in the big bed
That was the worst, oh my god
The ever waiting for his step
And for the key in the lock
She can have him

His lies and his shifting
His inferiority complex
His sympathy for Feyenoord
His glasses, his socks and his sex
She can have him

His car and his photo affair
His rotten mood, his romantics
His slides and his guilt feelings
An also his whiskey eroticism
She can have him

His politics, his Elzevier
His status and his overtime
His jokes about chaplains
His shirts and his church
She can have him

And all those trips to Paris
So long ago was that
...
only some baguette and some wine
we were walkin carefree and free
strolling on Mont Parnasse
but later he went without me
until one day she went along
she can have him
he drin ks too much, that is her problem
he drinks it by the buckets
He is out of my hands

she can have him

It is not easy, hey, beautiful pus
You need tact for it, girl
Now you live in a pink rush
But that passes in due time
Then you must show what you can
That becomes a very hard test
It is not easy with that man
Ik hope that you will blow it

Wait a minute, why I am saying this?
I want him back?? Not for a million!
I need no more. She wanted so badly
Now good then, let her do it then
She can have him

I give her precious little chance
I do not know if she loves him
Now yes, but in the long run?
Also when he'll be ill and old?
He is a vulnerable figure
Like you find only few
Now I give like in my youth
My toy to another child

Here it is  (he)
You can have him (it)
He is for you (it)
Get him then  (it)
You can have him (it)
Because he is not mine anymore  (it)
And lots of luck
But one thing I ask of you:
Don't break him.... (it)
Another song from the hit musical :Heerlijk duurt het Langst by Annie M.G. Schmidt.
A song about the fact that things are never as simple as they seem; never as easy to live down as expected. Our attachments require the kind of commitment that serves up a dish of hurts and griefs, when things turn sour. As with so much of Annie M.G.Schmidt's work : life comes with its ups and downs, its joys and deep distress. Life is not a cakewalk. Yet, it is worth to spend the effort
het zegt me niets      literally
ik weet er niets van
het doet me niks (niets)
het doet me wel wat
ik ben blij
ik ben gelukkig
ik heb geluk
ik heb pech
pech met de auto
banden pech

moedeloos
werkeloos
boomloos

loos betekent altijd dat iets er niet is, dat het mist
aldoor en almaar betekenen beide dat iets steeds maar doorgaat.
Het geeft een beetje ennui aan, verveling
Jouw gezeur altijd , hou toch eens op

draaien

de draaimolen draait in het rond
we draaien aan het stuur
de wind draait naar het zuiden

ergens een andere draai aan geven
je draait er om heen, je vertelt de waarheid niet

humeur
Er is een nederlands woord humor dat betekent hetzelfde als in engels

moppen, grappen
status


nodig hebben

in een roes leven

zwaar betekent meestal gewichtig

een zware opdracht
een zwaar examen

Ik hoef niet zo nodig
een behoefte
behoeftig, arm
dat hoef jij niet te doen, ik doe het wel even

bitter   -heeft te doen met smaak
een bittere pil is iets wat moeilijk te aanvaarden is

speelgoed is een  verzamelnaam voor alle speeltjes
speeltje

Je mag het hebben
Je mag mee

pakken
aanpakken

stuk maken, breken
het is gebroken, het is stuk
er is een stuk af
it says me nothing
I know nothing about it
I am not moved by it
I am moved by it (emotional)
I am glad
I am happy
I am lucky
I have bad luck
car trouble
tire trouble

without courage 
without work  workless
without trees  treeless

loos means always that something isn't there, it's missing  like  'less'
'aldoor' and 'almaar' mean both that something keeps continuing.
It indicates a bit ennui, boredom

Your whining all the time, stop it please

to turn

the caroussel turns round and round
we turn the steering wheel
the wind turns to the south

to give something a different slant.
you turn around it meaning you're skirting the truth

mood  NOT humor
There is a dutch word 'humor' meaning the same  as in english

jokes
standing (social)


have need of  or to need

to live in a state of euphoria

heavy means usually weighty

a difficult task
a difficult exam

I do not really need to
a need
needy , poor
you don't have to do that, I 'll take care of it

bitter  -has to do with taste
a bitter pill is something that is difficult te accept

speelgoed is a collective for all the toys

toy

you may have it
you may come with us  (are allowed)

to pick up, to fetch
to fetch something that is handed to you
to break
it is broken, kaput
there is a piece off
Lesson Nineteen
Home