Aan de Amsterdamse grachten
Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand
Amsterdam vult mijn gedachten
Als de mooiste stad in ons land

Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein
Niemand kan zich beter wensen
Dan een Amsterdammer te zijn

Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor

Alleen de bomen, dromen, hoog boven het verkeer
En over het water gaat er een bootje net als weleer

Aan de Amsterdamse grachten
Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand
Amsterdam vult mijn gedachten
Als de mooiste stad in ons land

Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein
Niemand kan zich beter wensen
Dan een Amsterdammer te zijn

Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein
Niemand kan zich beter wensen
Dan een Amsterdammer te zijn
De avond zon valt over straten en pleinen
de gouden zon zakt in de stad
en mensen die moeten in huizen verdwijnen
ze hebben de dag weer gehad
de neon reklame die knippert langs ramen
met motregen zachtjes op straat
de stad lijkt gestorven
toch klinkt er een lied uit een deur die nog wijd open staat

Daar in dat kleine cafe aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine cafe aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

De toog is van koper toch ligt er geen loper
De voetbal club hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai
dan de jukebox , een pilsje dat is er niet duur
Een mens is daar mensrijk of arm
het is daar warm ,
geen monsieur of madam maar WC
het glas is gespoeld in het helderste water
Ja het is daar een heel goed cafe

Daar in dat kleine...

De wereld problemen die zijn
tussen twee glazen bier opgelost voor altijd
op de rand van een bierviltje
staat daar je rekening
of je staat in het krijt
Het enige wat je aan eten kunt krijgen
dat is daar een hard gekookt ei
de mensen die zijn daar gelukkig gewoon
ja de mensen die zijn daar nog blij

Daar in dat kleine cafe aan de haven etc..
To the canals of Amsterdam
I have my whole heart for ever pawned (given,lost)
Amsterdam fills my thoughts
As the most beautiful city in our country

All those Amsterdam people
All those lights at night late in the square
Nobody can wish anything better
Than to be an Amsterdammer.

There stands a house in old Amsterdam
Where I as laddie of eight visited grandmother
Now sits a strange gentleman in the little room at the front
And also that wonderful attic became an office

Only the trees, are dreaming, high above the traffic
And over the water there goes a little boat just like in the past
To the canals of Amsterdam
I have lost my whole heart for always
Amsterdam fills my thoughts
As the most beautiful city in our country

All those Amsterdam people
All those lights at night late in the square
Nobody can wish any better
Than to be an Amsterdammer

All those Amsterdam people
etc.etc.
Wim Sonnevelt with the classical Amsterdam song

The evening sun falls over  streets and squares
de golden sun sinks into the town
and people must disappear into homes
they have had their day again
the neon commercials flicker along windows
with drizzle soft  in the street
the town seems to have died
yet a song sounds from a door that is still open

There in that little cafe at the harbour
There the people are the same and content
There in that little cafe at the harbour
There your money or who you are does not count

The bar is of brass yet there is no runner
The soccer club hangs on the wall
The pinball machine makes more noise
than the jukebox, a play that is here not dear
A man is there man-rich or poor
it is there warm,
no Gents and Ladies but WC
the glass is rinsed in the clearest water
Yes, it is there a very good cafe

There in that ......

The world problems  are
solved between two glasses beer for ever
on the edge of a coaster
there is your bill
or your are in debt
The only food you can get
that is there a hard boiled egg
the people are just happy there
yes the people are still happy

There in that little cafe at the harbour..
avond   evening   night
goeden  <guden> avond  good evening
goede morgen    good morning
goede middag    good afternoon

you will often hear goeie instead of goede.
The present day form of saying goodbye is a contraction/compilation goei en daag .The latter meaning bye. It is now doei. <duj>

gestorven means dead
Hij is gestorven aan longontsteking
He has died of pneumonia.

tevree is the same as tevreden   - content
meetellen  to count meaning  people are counting you in
tellen is to count numbers
1 een <ayn>
2 twee <tway>elf   <elf>
3 drie  <dree)twaalf <twalf)
4 vier   <veer>dertien <derteen>
5 vijf   <vejf>veertien  <vearteen>
6 zes  <zes>vijftien  <veifteen>
7 zeven <zaivn>
8 acht   <ugt>twintig  <twintig)
9 negen  <naign>
10 tien    <teen>

in het krijt staan is an old term for owing money

je hart verpanden 


Ik heb mijn hart verpand aan Amsterdam

's Avonds laat
Aan het eind van de dag
als de zon onder gaat
en de maan verschijnt

Er staat een huis
Het huis staat leeg
het is bouwvallig
het is net gerenoveerd
er zijn nieuwe ramen en deuren in gezet.
w
means you lose your heart to something or in other words :you have fallen in love with something
I lost my heart to Amsterdam

Late at night
at the end of the day
when the sun sets
and the moon appears

There is a house
The house is empty (vacant)
it is decrepit
it has just been renovated
new windows and doors have been put in
Click this link for a more classical version
No Lyrics
Lesson Nine
nieuwe kastjes in de keuken
het aanrecht is vergroot
en nieuwe kranen
we hebben drie dagen door gebracht met schilderen

morgen komt het nieuwe meubilair
het huis is volkomen ingericht
de wasmachine kwam het laatst
we hebben besloten geen droger aan te schaffen
new cabinets in the kitchen
the counter has been enlarged
and new taps
we have spent three days painting

tomorrow comes the new furniture
the house is fully furnished
washingmachine came last
we have decided not to purchase a dryer

Home