Hé, kleine meid op je kinderfiets,
de zon draait steeds met je mee.
Hé, kleine meid op je kinderfiets,
de zomer glijdt langs je heen.
Met je haar in de wind
en de zon op je wangen
rij je me zomaar voorbij.
Fiets.


Hé, kleine meid op je kinderfiets,
je lacht en je zwaait naar een zwaan
en de vijver weerspiegelt je witte jurk
en het riet fluistert je naam
en het zonlicht speelt
in de draaiende wielen;
schitterend strooi je met licht.
Fiets.


Hé, lieve meid op je kleine fiets
als een witte stip in het groen
slingert je blinkende kinderfiets
zich dwars door het zomerseizoen
en je rijdt maar door en
je fiets wordt steeds kleiner.
Plotseling ben je weer weg.
Fiets.

He little girl on your kids bicycle
the sun turns always with you
He, little girl on your kids bicycle
the summer slides by you
With your hair in the wind
and the sun on your cheeks
you drive by me, just like that
Fiets


He, little girl on your kids bicycle
you laugh and you wave at a swan
and the pond reflects your white dress
and the reeds whisper your name
and the sunlight plays
in the turning wheels
flickering you are sowing the light
Fiets


He, little girl on your kids bicycle
like a white speck in the greenery
serpentines your blinking kids bicycle
straight through the summer season
and you ride on and on
you bike gets  ever smaller
Suddenly you are gone again
Fiets
meid voor kinderen wordt gebruikt als een meer intieme aanduiding
je bent al een grote meid
meisje klinkt als een verklein- woord, maar is het slechts ten dele.

het was een feestje voor meisjes alleen
meid zonder een adjectief:
grote meid, kleine meid, beste meid, betekent bijna altijd de werkster

lachen, ik lach, jij lacht hij lacht
glimlachen, ik glimlach  --t,  --t
het riet is altijd enkelvoud in het Nederlands met meervoud betekenis
Enkelvoud is rietstengel
Riet is nog steeds een veel gebruikte dak bedekking in Nederland.
In het bijzonder op villa's en boerderijen
Het heeft veel voordelen:
het is een natuurlijk produkt
een vernieuwbare grondstof
het maaien beschermt de natte gebieden
het heeft een beter isolerende kwaliteit
heeft een lange levensduur
gemiddeld 25-30 jaar aan de  weerkant  (westelijk) en 40 -50 aan de niet weerkant (oostelijk)
Ook veel gebruikt zijn dak pannen, gebakken van klei.
Lange levensduur
geen isolatie waarde
erg zwaar
asfalt tegels worden niet veel gebruikt.

maid, girl,  for kids is used as a more intimate indication

you are already a big girl
meisje (girl) sounds like a diminutive, but it is only partly.
it was a party for girls only

meid without an adjective:
big girl, little girl, dear girl,
means almost always the maid servant

laugh, I  you,  he
smile,  I  you,  he
the reeds is singular in Dutch with a plural meaning

Singular is reed stalk
Reed is still a much used roof covering in The Netherlands.

In particular on villa's (larger estates) and farmhouses.
I has many advantages:
it is a natural product
a renewable resource
the mowing protects the wet lands

it has a better insulating quality

it has a longer life span
on average 25 -30 years on the weather side (westly) and 40 -50 on the non weather side (eastly)
Also used often are roofing tiles
baked from clay
long lif span
no insulating value
very heavy
asphalt shingles are not used much
w
Lesson Fourteen
Home