Op een Mooie Pinksterdag

Op een mooie Pinksterdag
Als het even kon
Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parrekie te kuieren in de zon
Gingen madeliefjes plukken
Eendjes voeren
Eindeloos
Kijk nou toch, je jurk wordt nat
Je handjes vuil
En papa boos

Vader was een mooie held
Vader was de baas
Vader was een duidelijke mengeling van
Onze Lieve Heer en Sinterklaas
Ben je bang voor 't hondje
Hondje bijt niet
Papa zegt dat ie niet bijt
Op een mooie Pinksterdag
Met de kleine meid

Als het kindje groter wordt
Roossie in de knop
Zou je tegen alle jongens willen zeggen:
handen thuis en lazer op
Hebbu dat nou ook meneer?
Jawel, meneer
Precies als iedereen
Op een mooie Pinksterdag
Laat ze je alleen

Morgen kan ze zwanger zijn
't Kan ook nog vandaag
't Kan van de behanger zijn
of van een Franse zanger zijn
of iemand uit Den Haag
Vader kan gaan smeken
En gaan preken
Tot hij purper ziet
Vader zegt: pas op, m'n kind
Dat hondje bijt
Ze luistert niet

Vader is een hypocriet
Vader is een nul
Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul
Ik wou dat ik nog één keer
Met mijn dochter
Aan het handje lopen kon
Op een mooie Pinksterdag
Samen in de zon

On a lovely Pentecost Monday

On a beautiful Pentecost Monday
If it could just  be managed
I would be strolling with my little daughter hand in hand in the little parkie in the sun
Went picking daisies
Feeding ducks
Forever
Look at that, your dress gets wet
your little hands dirty
And daddy angry

Father was a beautiful hero
Father was the boss
Father was a clear mixture of
Our dear Lord and St Nicolas
Are you afraid of the little doggie
Doggie does not bite
Daddy says that he  not bite
On a beautiful Pentecost day
With the little girl

When the little child grows up
Little rose in bud
You'd like to tell all the boys:
hands off and get the hell out
Do you have that too sir
Yes, sir
Just like everybody
On a beautiful Pentecost day
She leaves you alone

Tomorrow she can be pregnant
It is possible today
It can be from the paperhanger
or from a French singer
or from somebody from The Hague
Father can go beg, plead
And go preach
Till he sees blue (purple)
Father says: look out my child
That doggie bites
She does not listen

Father is a hypocrite
Father is a zero
Father is only there  for the money
and the rest is nonsense
I wish that I could once
with my daughter
hand in hand could walk
On a beautiful Pentecost day
Together in the sun

Very difficult to translate Pinksterdag
The Dutch have National holidays on the day after Christmas, Easter and Pentecost. Since Easter and Pentecost always are celebrated on Sundays that means, Mondays off. When people talk about a beautiful Pinksterdag ,  10 to 1 they mean the Monday, because that is the real holiday
het woord mooi wordt
gebruikt voor veel zaken  waar in het engels nice etc wordt gebruikt
Als een wat sterker woord nodig is gebruikt men prachtig
Een prachtige dag is  echt een perfecte dag: zonnig, maar niet te heet, weinig wind, geen muggen.
Behalve wanneer je gaat zeilen. Dan is een prachtige dag een zonnige dag met een stevige bries

kuieren
wandelen
lopen
rennen, hard lopen

kwaad, boos, nijdig
razend nijdig

kwaad wordt ook gebruikt als zelfstandig naamwoord
Al het kwaad in de wereld
Dat is een slecht mens
Slechte wegen zijn slecht voor de auto.

Ik heb het slecht getroffen met de nieuwe buurman
Hij moppert de hele dag om alles, het weer is te koud of te warm,
te droog of te nat.
Het lijkt wel of hij van klagen houdt
Ik hou niet van klagers
Klagers zijn pessimisten
Pessimisten maken altijd zich zorgen als het goed gaat : dit kan niet duren
En ze maken zich zorgen wanneer het slecht gaat: dit wordt nooit weer beter
maar een half leeg glas is ook half vo

een optimist heeft een half vol glas
een pessimist heeft het half leeg

the word 'mooi' is used for many occasions where we use
nice, pretty, beautiful
If a stronger word is needed people use the word prachtig
A 'prachtige'  day is really a perfect day: sunny but not too hot, little wind, no mosquitoes
Except when you go sailing.
The a 'prachtige' day is a sunny day  with a solid breeze

stroll (very leisurely)
stroll (less leisurely)
walk
run, walk fast

angry
irate

kwaad is also used as a noun, meaning evil
All the evil in the world
That is an evil human being
Bad roads are bad for the car


I was not very lucky with my new neighbour
He grumbles all day about everything, the weather is too cold or too warm, too dry or too wet.
It seems he loves complaining
I don't like complainers
Complainers are pessimists
Pessimists always worry: when things go well, this won't last
And they worry when things go bad: this will never get better again

but a half empty glass is also half full
an optimist has a half full glass
a pessimist has a half empty one
w
Het lied 'Op een mooie pinksterdag' komt uit de musical 'Heerlijk duurt het langst' van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

Leen Jongewaard en André van den Heuvel  zongen tijdens de uitreiking van de Televizierring in 1970 - twee jaar nadat de musical geëindigd was. Leen Jongewaard heeft de tekst zelfs vergeten nadat hij dat hij honderden keren gezongen heeft!
Lesson Fifteen
The song "Op een mooie Pinksterdag" comes from the musical "Lovely lasts Longest" by Annie M.G. Schmidt and Harry Bannink

Leen Jongewaard and Andre van den Heuvel sang
during the handing out of the "Televizierring: in 1970  two years after the musical had ended. Leen  Jongewaard has even forgotten the text after he            has sung it hundreds of times.
Home