En de zon die ging onder en de zon die ging op
En ik zat in de file en het schoot maar niet op
En voordat het donker werd moest ik er zijn
Bij m'n liefje, m'n liefje in Nieuwegein

Ik had drie jaar gezeten voor oplichterij
In de Bijlemerbajes en toen kwam ik vrij
Ik was onschuldig veroordeeld - door niemand geloofd
Van m'n geld en m'n eer en m'n liefje beroofd

En dat lief had gezegd: ik heb drie jaar gewacht
Ik heb liggen woelen, haast iedere nacht
Maar als jij er vanavond voor tienen niet bent
Dan kan je het schudden - neem ik een andere vent

En de zon die ging op en de zon die ging neer
En bumper aan bumper en toen stopten we weer
En voordat het donker werd moest ik er zijn
Bij m'n liefje, m'n liefje in Nieuwegein

En de uren verstreken en ik reed in z'n een
En zo kropen wij verder Abcoude - Vinkeveen
Breukelen - Maarssen; ik denk: Krijg nou de pest
Daar liep het weer klem bij Utrecht-West

En toen nam ik de vluchtstrook en dat was een gok
Het was erop of eronder: een race tegen de klok
Maar nergens politie dus ik denk: Ik red het misschien
En het leek te gaan lukken: het was zeven voor tien

En de zon die ging op en de zon die ging neer
En toen stond het weer stil, voor de zoveelste keer
En voordat het donker werd moest ik er zijn
Bij m'n liefje, m'n liefje in Nieuwegein

En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier
En ik moest naar de Arresleedrift nummer vier
En ik sprong in mijn wagen en het leek zo dichtbij
Maar ik kwam in een woonerf: de Dorsvlegelwei

Toen de Pimpelmeesburg - het Ratelslangspoor
De Parelhoenhof - ik denk: Hoe loopt dat hier door
De Kaasmakershorst - de Kafmolendreef
De Tinnengietersteede - als ik dit overleef

De Leerlooiersstate - waar ben ik nou weer
In de Vuurvliegwarande - m'n hart ging tekeer
De Vossebesgaarde - ja, die stad was geschift
Maar toen was ik er bijna... nee, de Disselsjeesdrift

En de zon die ging op en de zon die ging neer
En ik kwam dus te laat en toen zat ik daar weer
In de Bijlemerbajes -
waar je eerder zal zijn
Dan in de Arresleedrift in Nieuwegein
And the sun went under and the sun came up
And I sat stuck in traffic and it didn't move
And before it'd get dark I had to be there
At my sweetheart's, my sweetheart's in Nieuwegein

I had spent three year for embezzlement
In the Bijlemerjail and then I got free
I was convicted innocently- by nobody believed
Of my money and my honour and my sweetheart robbed

And that sweetheart had said: I have waited three years
I have lain tossing/turning, almost every night
But if you tonight before ten don't show (are not here)
Then you can shake it - I take another fellow

And the sun came up and the sun went under
And bumper to bumper and then we stopped again
And before it 'd get dark I had to be there
At my sweetheart's, my sweetheart's in Nieuwegein

And the hours went by and I was driving in one
And thus we crawled on  Abcoude  - Vinkeveen
Breukelen - Maarsse;  I am thinking: get the plague
There it got stuck again at Utrecht - West

And then I took to the shoulder and that was a gamble
It was everything or nothing: a race against the clock
But nowhere police so I think: I manage maybe
And it seemed to be successful: it was 7 to 10

And the sun came up and the sun went down
And then it stopped for the umpteenth time
And before it'd get dark I had to be there
At my sweetheart's, my sweetheart's in Nieuwegein

And I looked at the city map, found myself here
And I had to get to the Arresleedrift number four
And I jumped in my car and it seemed so close
Bu I came to a court: the Dorsvlegelwei

Then the Pimpelmeesburg - the Ratelslangspoor
The Parelhoenhof - I'm thinking : How does this continue
The Kaasmakershorst - the Kafmolendreef
The Tinnegieterssteede - if I survive this

The Leerlooiersstate - where am I now again
In the Vuurvliegwarande - my heart went beserk
The Vossebesgaarde - yeah, this city was crazy
But then I was almost there... no, the Disselsjeesdrift

And the sun came up and the sun went down
And I I arrived thus too late and then was there again
In the Bijlemerjail -
where you'll be quicker
Than in the Arresleedrift in Nieuwegein

zonsopgang
zonsondergang  
van de vroege morgen tot de late avond
Voordat het donker wordt krijgen we de schemering
Het licht wordt minder De zon is al onder
De maan is zichtbaar
Evenals de sterren
We doen het licht in de kamer aan
De kleine kinderen gaan naar bed
De oudere kinderen mogen langer opblijven
Ze hebben vaak huiswerk van school
De ouders lezen de krant of een tijdschrift of een boek.
Velen kijken ook televisie
De uren verstrijken vaak snel
Voor ze het weten is de avond voorbij

vlucht strook is het gedeelte van de weg tussen de rijbaan en de berm.
De berm is het gedeelte waar het gras groeit
Vluchtstrook betekent letterlijk een deel waar je naar toe vlucht als je pech hebt met de auto
Een woonerf is net als hier meestal een doodlopende straat
Er is geen doorgaand verkeer
Vaak is de rijbaan op dezelfde hoogte en van hetzelfde materiaal  als het trottoir
Maximum snelheid is vaak 15 kilometer per uur of nog langzamer
Het zijn veilige speelplaatsen voor de kinderen.
sunrise
sunset
from early morning till late at night   dawn till dusk
Before it gets dark we get twilight

The light gets less
The sun has already set
The moon is visible
Just like the stars
We switch on the light in the room
The little children go to bed

The older children may stay up longer
They often have homework for school
The parents read the newspaper of a magazine or a book
Many watch also television

The hours often glide by quickly

Before they know it the evening has passed

vlucht strook is the part of the road between the actual road and the shoulder

The shoulder is the part where the grass grows

escape strip means literally  a part where you can flee to when you have a breakdown with your car
A  woonerf is just like here (Canada) usually a dead end (cul-de-sac)
There is no through traffic

Often the road surface is at the same height and the same material as the sidewalk

Maximum speed is often 15 km/hr of slower still.

They are safe places for kids to play
w
Lesson Eighteen
A song full of sarcasm about Dutch congested road ways and the creativity in finding ever new and exciting names for streets and woonerven.
Paul van Vliet is one of the most famous Dutch conferanciers and singers. Well known for his one-man shows
Home