PalliserGroup
International
Analyse van waar we zijn en een mogelijke indicatie van
waar naar toe en hoe

             of waarom het allemaal zo vreselijk scheef zit en hoe de zaak recht te trekken

Sustainability of Duurzaamheid is geen voorbijgaand of alternatief iets, het is de enige mogelijkheid tot overleven !!

Parameters.
Het lijkt me verstandig voor de goede orde van zaken om allereerst aan wat terrein afbakening te doen.
Er zijn twee zaken die momenteel in heel veel gevallen gesprek van de dag zijn of in elk geval bijzonder hoog genoteerd in de belangstelling.
Gluten sensitivity en daarmee samenhangende discomfort mbt granen en tarwe in het bijzonder
en als tweede de duurzaamheid van onze produktie processen en modellen waarvoor we in zijn algemeenheid, al of niet gedwongen, gekozen hebben.

The American Journal of Gastroenterology reported in December 2012:
Non-celiac wheat sensitivity (WS) is considered a new clinical entity.
check here
En dit was nadat ze in 2009 al geconstateerd hadden :
Between Celiac Disease and Irritable Bowel Syndrome: The “No Man's Land” of Gluten SensitivityGluten sensitivity and IBS
check here

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.
Het is de nieuwe frontier waar Dr William Davis en Dr David Perlmutter slechts een tipje van de ijsberg aan tarwe problematiek in het gezichts veld hebben gebracht, terwijl giganten als Aristo Voidani, Umberto Volta, Marios Hadjivassilliou, Loren Cordain en vele anderen, daar een nog beter wetenschappelijke onderbouwing voor hebben gegeven op de Gluten Summit (2013)
Dat wil ik hier buiten beschouwing laten omdat het, juist vanwege de vele raakvlakken, de discussie bijna zeker binnen de kortste keren zou laten ontsporen.
Waarbij we tevens opnieuw verzand zouden raken in het aanbod van hoog bewerkte etenswaren en,  Consumenten gedrag en de verandering daarvan die blijkbaar hoogst noodzakelijk is.

De verkeerde afslag:
Antwoord in het kort: Toen de eerste ploeg de grond in ging, zo'n 10,000 jaren geleden was in feite ons lot beschoren en was het met duurzaamheid gedaan.
That's it!
Alles wat er daarna volgde is deel van de anthropologische record.
Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat we niet vaker een afslag misten, of de verkeerde namen.
Een andere verkeerde afslag is het feit dat onze hele westerse samenleving zo'n beetje gebaseerd is op een economisch stramien, met als gevolg dat je doomsday profeten krijgt die economische groei als het grote kwaad zien.
Groei is een natuurlijk fenomeen, echter groei zonder groei van de andere aspecten van de werkelijkheid loopt uit op ongebreidelde groei en ongebreidelde groei noemen we kanker. Als een samenleving niet ethisch, estetisch,sociaal, etc mee groeit krijgen we de uitwassen van onze huidige samenleving. Als die aspecten verder niet mee genomen worden in de kosten berekening van een produkt, moet iemand of iets  daar voor opdraaien.
Als 25% van onze CEO's als sociopaths of sociopatisch hebbende trekken, wordt afgeschilderd, mag je je afvragen of de samenleving daar niet mede schuldig aan is.
In 1987 schreef professor dr Jared Diamond een artikel in Discover : The Worst Mistake in the History of the Human Race. En in feite heb ik daar weinig aan toe te voegen.
Diamond : "Toen ik voor het eerst begon met het maken van deze argumenten tien jaar geleden, waren niet veel mensen het met mij eens. Nu is het een respectable, zij het controversiële, kant van het debat geworden." 
“Er zijn minstens drie sets van redenen om te verklaren waarom  agriculture slecht was voor de gezondheid.'' aldus Diamond.
Het gaat me te ver om hier het hele artikel aan te halen, maar het verdient zeker aanbeveling om het in zijn geheel te lezen, om in ieder geval mijn uitgangspunt een beetje te snappen.. Een eye opener.
Zie ook  http://www.quintehealthsolutions.com/WorstMistake.html  -vertaald in het Nederlands-,  waar je trouwens nog een heel aantal relevante, vertaalde artikelen vindt. Met het origineel ernaast. Allemaal zo'n beetje begonnen met een vraag van 'Dr.Frank' om een vertaling voor zijn patienten. En nee, ik verkoop er niks en heb er verder geen commerciële belangen bij.

Voor al diegenen die nog een andere versie willen Wadley and Martin: The Origins of Agriculture: http://www.ranprieur.com/readings/origins.html ( 1993)  Niet vertaald, was me een beetje te lang.

De tegenwerpingen die ongetwijfeld gemaakt gaan worden berusten op een denk patroon dat bepaald wordt door wat ik zou willen noemen de agrarian paradigm: een hectare grond heeft een bepaalde capaciteit afhankelijk van de inputs en binnen bepaalde klimatologische, geografische, bodem gesteldheid, maan standen, etc.limitaties. Dit is een instelling die in feite voortkomt uit een rationalistische/ mechanistische kijk op alles wat leeft en groeit en ons steeds weer boeit, en waar  geen rekening mee gehouden wordt met het regeneratieve vermogen van de natuur zelf, met als gevolg dat we zelf met de inputs moeten komen.
Simpel voorbeeld: de rantsoen beweiding in de veeteelt is gebaseerd op eiwit produktie ipv van vet. Want vet is slecht (!). Heb de omschakeling van vetgehalte in de melk nog meegemaakt. (als monsternemer). Het leek op dat moment niet zo'n grote verandering, maar zoals wel vaker had het heel diepgaande lange termijn  konsekwenties voor de grasmat.
Bij een zo hoog mogelijk eiwit gehalte hoort gras dat hoger is in eiwit dan in energie, halflang. Rantsoen beweiding en kunstmest strooien. Heb zelf mee geholpen de paaltjes een eindje verzetten. Maar dit is natuurlijk helemaal onnatuurlijk. Gras is het hoogst in energie net wanneer het in bloei gaat en voor de zaadzetting. Maximale energie is maximale energie voor de grazer en -as above so below- maximale afstoot van wortel massa voor evenwicht, en dus maximale toename van organisch materiaal.... en verbetering van de grasmat.
Bovendien is de rumen niet ingesteld op hoog eiwit produkt, maar op high energie fiber,wat omgezet wordt in vet. Een koe draait op vet. Toen ik als zes, zeven jarige voor het eerst het koe zat te melken, was de oude Lena 12 jaar oud en als ik me niet vergis heeft ze nog zeker een jaar of drie of langer mee  gedraaid.
Niemand in de rest van de wereld zit te wachten op het soort 'advancements' in de veehouderij die we hier nu overal aantreffen. Technologisch is het geweldig. Elke veehouder weet op elk moment van de dag wat een koe aan het doen is, of ze wel genoeg krachtvoer gegeten heeft, of ze misschien iets onder de leden heeft. Enz. Resultaat? Levens verwachting gemiddeld 4 jaar?
Een kennis verhuisde in de 70-er jaren naar Florida (hij nam mijn ex girl friend mee). Het laatste dat ik van hem hoorde was dat hij zo'n 5000 koeien molk. Als de laatsten de ring verlieten stonden de eersten al weer klaar. Gemiddelde levensduur van een koe 3.4 jaar. (kan ook 3.8 geweest zijn). Alle voer werd aangesleept. Duurzaam? Zo duurzaam dat in de melkveehouderij State (Wisconsin) meer dan drie kwart van de melkvee houders zijn verdwenen. En die er nog over zijn worden met subsidies in het leven gehouden. Remember the banks? Too big to fail.
De bisons op de prairies hebben eeuwen lang de grond opgebouwd door een andere manier van grazen. Gedeeltelijk gedwongen door de predators in een hele dicht op elkaar gedrongen horde. Gevolg een fantastische diepe laag teelaarde  waar men jaren gebruik van heeft kunnen maken voor het verbouwen van granen en soyabonen, op een manier, van na ons de zondvloed. Dat is nu bijna afgelopen. De zondvloed kwam sneller dan verwacht. Eerste waarschuwingen kwamen in de dirty thirties. De dust storms in de mid west, en dust is altijd organisch materiaal.
Op veel plaatsen is minder dan een paar inches topgrond over en wat er nog over is verdwijnt met 100en tonnen elk jaar via de grote rivieren richting de zee. In China tevens de lucht in en op de auto's en straten van Los Angeles. En daar wordt het water gerantsoeneerd en krijg je een flinke boete als je in je driveway dat stof eraf staat te spoelen.
Met andere woorden zodra jullie over de koe beginnen lijkt het beter te gaan, met mijn voornoemde voorbehoud. De melkvee houderij pakt het nog steeds verkeerd aan. Mijn vader draait zich om in zijn graf als hij dit hoort want hij geloofde heilig in zijn manier van rantsoen beweiding. Maar mijn vader had wel een gemengd bedrijf. Mede dankzij de kinderen waarschijnlijk. Dagen bieten op een zetten , wortels wieden, en 's winters knollen plukken.
Een van de topmannen achter het duurzame beweiden is Professor Dr Peter Ballerstedt. Wie ooit zijn Ruminants and Liebeg's Barrel heeft gezien begint een idee te krijgen hoe we misschien de zaak op dat gebied duurzaam kunnen krijgen http://www.youtube.com/watch?v=PoZtMKtUeME      
En!! bekijkt nooit meer een koe met dezelfde ogen. Regelmatig de vid stop zetten om hem na te rekenen. Peter Ballerstedt is een hele gewone vent die volgens zijn vrouw dood zenuwachtig was voor die presentatie, maar een top wetenschapper.
Met een betere, meer verantwoorde beweiding kan de stockings rate meer dan verdubbeld worden. (zie Salatin,Ballerstedt) met als gevolg een groter aanbod van hoogwaardige produkten voor de thuis markt zowel als de export. Niks export van melk, niks export van hompen vlees, halve koeien.
Ik heb het idee dat Ado en Karoline Bloemendal het aardig begrepen hebben hoe het zou moeten met Pure Graze. (Overijssel)
Begrijp me goed : Mob stocking is een management tool. Wat de Bloemendals waarschijnlijk pas over een aantal jaren gaan zien is dat er iets in de grond gebeurt wat pas over de lange termijn zichtbaar wordt.
Terry Gompert (University of Nebraska) reports that : “ once the stock densities are concentrated and the animals are moved one or more times per day, forage production is increasing two- to fourfold. Additionally, plant diversity is bouncing back” http://www.angusjournal.com/ArticlePDF/Mob%20Grazing%2008.10.pdf
Momenteel wordt in Nebraska geexperimenteerd met winter grazing. Cattle grazen gras wat speciaal op maximum energie de winter is in gegaan. Gras ligt vaak onder een voet sneeuw. De koeien doen zelf het oogst werk en hebben geen antibiotica nodig. En, misschien ten overvloede, geen kunstmest.
Er is verder een overweldigende hoeveelheid materiaal dat duidt op een meer verantwoorde manier van omgaan met onze natuurlijke omgeving.
http://www.cornucopia.org/2010/01/how-cows-grass-fed-only-could-save-the-planet/
“For agriculture, the goal is a transformation to post-oil production. It will have to be relocalized and decentralized. Food markets have to return to their natural local/regional basis. We’ll be unwinding much of the processing infrastructure “
Of zoals een University of Guelph professor (Canadese Wageningen) constateerde :
“Agriculture was not designed to be sustainable. It was designed to support colonial and later corporate empires. This is why it has always emphasized maximum commodity production” (Dr, E.Ann Clark). 2011 “Which drove us to an agri-food system that reportedly consumes 19% of the national energy budget - but only 7 of the 19% are used on the farm, with the remaining 12% incurred by post-farmgate transport, processing, packaging, distribution, and meal preparation (Pimentel, 2006) “   http://www.resilience.org/stories/2011-03-07/future-organic-its-more-organic#

Aangezien de rest van de hele Nederlandse intensieve veehouderij alsmede de glas tuinbouw volkomen  afhankelijk is van fossiele grondstoffen, is ze in feite gedoemd. Die kennis zou ingezet moeten worden waar er behoefte aan is en waar de mogelijkheden in ruime mate voorhanden zijn. Zoals dat nu al gebeurt in landen waar de verschillende produktie eenheden van de Nederlandse glas tuinbouw al naar verhuisd zijn. Misschien met de hele familie? Ooms en tantes, neven en nichten?
Niet de weg kwijt, maar domweg achterhaald  door de harde realiteit van de unsustainability. In Canada hebben ze het al over uitkijken voor de Dutch disease. Als de oppositie de regerende partij iets wil verwijten mbt pot verteren, is het Dutch disease,: leven van de gas bel, produceren op basis van de gas bel. Maar de Canadezen hebben natuurlijk een stevige vracht boter op hun hoofd met de tar sands en de keystone pipeline.

Verder zit er natuurlijk op de achtergrond het grote spook van de logistiek en de olie. Vorig jaar overleden Prof.em. Al Bartlett : "The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."-  Als er iemand nog gelooft dat het wel los zal lopen dan raad ik aan om Bartlett's lecture over exponential growth eens rustig aan te horen.
http://www.youtube.com/watch?v=umFnrvcS6AQ.
Wat betreft die geweldige hoeveelheid aan expertise op het gebied van plantenteelt etc.?? Daar zet ik hele grote vraagtekens bij. Gemakshalve wordt maar even vergeten wat er momenteel aan research gedaan wordt in landen als India en Brazilie. Maar dat is vaak research gericht op kleinschaligheid en vliegt meestal onder de Nederlandse radar. Je mag je afvragen of de weg die Nederland gekozen heeft hier in past..
Dat doet niks af aan de geweldige vorderingen die er in Nederland gemaakt zijn, maar, en dit is de hele grote maar, zijn die vorderingen transferable ? Overdrachtelijk inzetbaar? Onze vier kinderen zijn allen professionals, en de buzzword is transferable skills. Het is niet genoeg voor onze dochter de binnenhuis architecte om vakbekwaam met Auto Cad om te kunnen gaan, of een artistieke aanleg te hebben, of een trend te kunnen 'spotten'. Dat heeft ze en dat kan ze , maar voor hun is altijd de vraag: zijn mijn bekwaamheden transferably inzetbaar?
Je kunt, zeer terecht misschien wel een grote dunk hebben van de Nederlandse verworvenheden, maar als die gebaseerd zijn op een niet duurzaam model, en ze zijn niet overdraagbaar, of laten zich niet multi variable inzetten, dan begin je aardig beperkt te raken in je opties. Of je gaat op je schreden terug. Opnieuw beginnen?  Of je gaat kijken in hoeverre er  flexibiliteit in het systeem aanwezig is voor een modificatie annex modulatie. Ik denk dat dat een hele belangrijke factor zal worden, flexibiliteit in toepassing van wat misschien jaren lang op een andere manier efficient leek te werken maar in andere situaties ingepast zal moeten worden in de plaatselijke infra structuur waarbij een zo veel mogelijk hands-off methode moet worden gepraktiseerd. Ik heb het idee dat we dat laatste langzamerhand beginnen te leren. Ik denk ook dat er genoeg aanknopings punten zijn in het recentelijk released rapport van een of andere European Commission : Social Sustainability in Trade and Development Policy. En daar trek ik meteen een andere 'can of worms' open: social sustainability
De term in de title alleen al is een volkomen alien notion in de economische praktijk van alle dag.
En als ik oude favoriet van me mag aanhalen : “economic theory must emphasize participation and cooperation as social norms.” (Goudzwaard) Dat is iets heel anders dan economic bottom line thinking. Als we werkelijk integraal onze massieve know-how mondiaal willen inzetten, denk ik dat we in een fundamenteel andere modaliteit zullen moeten gaan denken.”
Dus? In feite geeft dhr Veerman een aanzetje : de ligging van Rotterdam en de concentratie van toegevoegde waarde.

Kans: het ontstane cluster (DV) en Uitdaging (DV)
Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Het is trouwens mijn terrein van expertise ook niet. Ik denk dat het in de richting gezocht zal moeten worden die Dick in de laatste twee paragrafen aan duidt. Wat er is aan kennis en technologie kan waarschijnlijk het best ingezet worden op het gebied van toegevoegde waarde en doorvoer handel. Alle hokus pokus in De Krim ten spijt (Amerikanen hebben een ongelooflijk grote hoeveelheid (unsustainable) boter op hun hoofd, Nederland schiet zichzelf in de platvoeten als ze de handel met het oostblok in gevaar brengen op principe gronden rond een non-issue.Met groot gevaar dat het opgeheven vingertje in de nieuwe koude oorlog bevriest. De Krimeans zijn Russisch, stemden ze niet met 87% voor de afgezette president.?
In het kort komt mijn simpele verhaaltje neer op sanering en daarbij zal de overheid met zakken vol geld moeten bijspringen want zij zijn het zelf geweest die dit jarenlang hebben bevorderd. Wat zeg ik? Lodders loopt nog steeds vrij rond en je weet wat die wil. Als het gemengde bedrijf met gebruik van nieuwe technologie het met succes kan redden in andere landen moet het in Nederland ook kunnen. En de nay sayers staan al klaar: Nee, de situatie in Nederland is anders.
De polarisaties komen zoals gewoonlijk voort uit vooringenomen standpunten. En laten we alsjeblieft gelijkhebberij buiten beschouwing laten. Ego's spelen natuurlijk ook een rol.
Zoals opgemerkt : De werkelijke uitdagingen raken daarmee buiten het zicht. Dat is geen goed nieuws. Hoe dat je dat doorbreekt? Daar gaat Dick Veerman waarschijnlijk wat tijd aan besteden.
Een voorzetje : Wat is er nodig voor change?

Mensen hebben meer informatie nodig..
No they don't.. ze hebben de praktische tools nodig                            
We moeten mensen inspireren...
No we don’t. We moeten ze op weg helpen, change is not an event. Het gebeurt over tijd en verloopt via verschillende stadia, komt problemen tegen, en tja, het gaat niet altijd volgens de 'regels'. Duurzame verandering betekent long-term strategisch plannen.

Markt onderzoek geeft ons wat we nodig hebben.
No it won’t. Maar samen werking kan een innovatie motor zijn .. ( dezelfde deep thinker again): “  Africans sing as a community while in European choirs individuals sing together and try to produce harmony. The famous orchestras of Europe are known for their conductor, that individual who brings all the other individual musicians together in one symphonic harmony.'' (Bob Goudzwaard)     
Ik ben er zelfs niet zo zeker van dat iedereen begrijpt wat hier bedoeld wordt. In de west zijn we opgegroeid met IKKE eerst, het hemd is nader dan de rok, dat za'k toch zelf wel weten, en het is mijn recht, enz. In Noord Amerika geeft men je graag voorrang als het moeilijk is om in te voegen. Maar owee als je die voorrang zelf neemt.!! Ik geef...   De hanen gevechten die Dick Veerman omschrijft komen alleen maar voor in een gemeenschap van individuelen. En het belangrijkste wat wij vaak in onze discussies en disputen proberen te bereiken is een 'common ground'. Ik denk dat we zullen moeten leren met conflicten om te gaan en niet direkt te willen oplossen. Alle participanten in de discussie brengen hun eigen culturele verworvenheden te berde op de discussie en we zullen daarmee moeten leren werken, maar dat kan alleen als je wilt accepteren “ that every culture has its own lack of dignity” (professor Onvlee)
It is in that double awareness that we can begin to communicate with each other. Leer van de verschillen.

Het gedrag moet veranderd worden.
No it doesn't.. Gedrag verandert in context, een veranderde / veranderende context. Context wordt bepaald door verwachting, nieuwe informatie, probleem stellingen, door het aanbieden van en integreren in community. Gedrag verandert wanneer men zich realiseert dat een verschil van mening geen persoonlijke bedreiging inhoudt, of een aantasting van eigen waarden en overtuigingen. De verschillen dienen om de discussie verder te brengen. Stellingen betrekken en je ingraven, omdat je 'weet' dat wat je 'weet' het beste is, is geen oplossing. Nooit geweest en zal het nooit worden.
En in afsluiting: zou het niet verstandig zijn om in aansluiting op Prof. Clark van Guelph, een plaats toe te kennen in dit geheel aan die hele grote en steeds groter wordende groep ouderen waarvan we nu vinden dat ze geen economische waarde toevoegen. Als we werkelijk sociaal sustainable gaan denken wordt de bijdrage van een mens niet bepaald door de leeftijd. Zou het ook niet beter zijn voor de volks gezondheid? Dit komt hier net binnen : “In a study involving a cohort of healthy, community-dwelling elderly people who were divided according to gender and fitness, people with higher levels of functional capacity were found to have lower levels of cholesterol and lipid peroxidation, accompanied with higher levels of coenzyme Q10 in plasma”


NB. Dit is de originele tekst van de aanzet tot discussie destijds aangeboden -op verzoek van dhr Dick Veerman- aan Food Log. De discussie werd  echter zeer sterk gekuist en gezuiverd gepubliceerd onder een andere naam.
Het is de voornaamste reden dat ik me verder maar van discussie op Food Log weerhoud. De parameters waar mee men werkt zijn verouderd en stammen uit een tijd waarin men de werkelijkheid slechts kon zien als een machine waar je iets in stopt en een bepaald resultaat verwacht, in plaats van een levend iets waarin miljarden wezens met elkaar samen werken (en tegenwerken) en voortdurend evolueren in een proces dat al miljoenen jaren aan de gang is en waarin wij in feite een te verwaarlozen rol spelen. De rol die ons toebedacht is heeft te maken met ons eigen welzijn en is alleen te verwezenlijken in nauwe samenwerking de gemeenschap rondom ons. De zichtbare zowel als de onzichtbare